Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI - GMINA SOLEC NAD WISŁĄ, OBRĘB SOLEC NAD WISŁĄ, DZ. NR: 1683/1, 2294/1, 2294/2, 1138/1, 1235/3, 1239/3, 1243/1, 1262/1, 1264/1,1283/1,1297/1,2306/3,2311/4,2313/1,2449/9,2433/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Solec nad Wisłą, oznaczone jako działki:

 • numer 1683/1 o powierzchni 0,0645 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2294/1 o powierzchni 0,0452 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2294/2 o powierzchni 0,0128 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1138/1 o powierzchni 0,0066 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1235/3 o powierzchni 0,0063 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1239/3 o powierzchni 0,0070 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1243/1 o powierzchni 0,0061 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1262/1 o powierzchni 0,0095 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1264/1 o powierzchni 0,0080 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1283/1 o powierzchni 0,0147 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1297/1 o powierzchni 0,0099 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2306/3 o powierzchni 0,0023 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2311/4 o powierzchni 0,0444 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2312/1 o powierzchni 0,0038 ha, obręb Solec nad Wisła,
 • numer 2449/9 o powierzchni 0,0035 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2433/1 o powierzchni 0,0544 ha, obręb Solec nad Wisłą,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205/R/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., znak WI-R.7820.2.1.2014.EK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśle” – kategoria obiektów budowlanych IV, XXV, XXVI, XXVIII stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 3 stycznia 2015 r.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-02 10:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-02 10:13:28 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 28