Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE WARKA-MIASTO, OBRĘB WARKA-NIEMOJEWICE, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI O NUMERACH: 335/1, 344/1, 357/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), art. 113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Warka-Miasto oznaczone jako działki:

  • numer 335/1 o powierzchni 0,0116 ha, obręb Warka-Niemojewice,
  • numer 344/1 o powierzchni 0,0112 ha, obręb Warka-Niemojewice,
  • numer 357/1 o powierzchni 0,0359 ha, obręb Warka-Niemojewice,

które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113/2013 z dnia 25 marca 2013 r., znak: WIŚ-II.7820.2.371.2012.KZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731, relacji Potycz-Warka-Białobrzegi na odcinku Warka (przejazd kolejowy) – granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,76 do km 16+357,79” na terenie powiatu grójeckiego (gmina Warka), województwo mazowieckie-kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. znak: DOII-III-adk/eb/BOII-3eb-772-71-1726/13/14. stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 3 stycznia 2015 r.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-25 14:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-25 14:46:08 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 28