Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OBRĘBIE WÓLKA GOSTOMSKA, GMINA MOGIELNICA - DZIAŁKA NUMER 80/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Mogielnica, obręb Wólka Gostomska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 80/1 o powierzchni 0,0030ha, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R-PP/7119-Gj/9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą na odcinku od km ok. 23+100 na terenie miasta Mogielnica do km 30+625 (granica pomiędzy gminami Mogielnica i Nowe Miasto n/Pilicą)” stała się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 5 maja 2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-08 14:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-08 14:41:54 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1360