Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONE W MARKACH W OBRĘBIE 0057-5-14, DZIAŁKI EW. NR 102/12 102/13 102/14 102/15 102/16 102/17 102/18 102/19 102/20 102/24 102/25 102/27 102/28 102/29 102/30 102/31
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.), art. 8, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, położone w powiecie wołomińskim, w Markach w obrębie 0057-5-14, oznaczone jako działki ew. nr  102/12 o pow. 0,5489 ha, 102/13 o pow. 0,3206 ha, nr 102/14 o pow. 0,5013 ha, nr 102/15 o pow. 0,6551 ha, 102/16 o pow. 0,5485 ha, 102/17 o pow. 0,0553 ha, 102/18 o pow. 0,2369 ha, nr 102/19 o pow. 0,1177 ha, nr 102/20 o pow. 0,0476 ha, nr 102/24 o pow. 0,0652 ha, 102/25 o pow. 0,0578 ha, nr 102/27 o pow. 0,0230 ha, nr 102/28 o pow. 0,0762 ha, 102/29 o pow. 0,0437 ha, 102/30 o pow. 0,0182 ha, 102/31 o pow. 0,0098 ha i nr 102/32 o pow. 0,0008 ha, które zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 11/10 z dnia 10 sierpnia 2010r. o  zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej dla inwestycji: „budowa drogi ekspresowej S-8  w ciągu drogi krajowej nr 8 (Trasa Armii Krajowej) na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach” stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 11.10.2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 08:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 08:41:00 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1065