Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE - DROGI GMINNE, DZ. NR 37, 73, 99, 191
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez   Gminę Szczawin Kościelny  prawa własności nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod drogi publiczne – drogi gminne:

  • nr 313909 / Mniszek / gr. gminy – Szczawin Kościelny / (obecnie: nr 140509 W), położonego  w obrębie Misiadla, jednostka ewidencyjna Szczawin Kościelny, oznaczona jako działka nr  37  o pow. 1,09 ha,
  • nr 313930 / Pieryszew – Dobrów / (obecnie: nr 140530 W), położonego w obrębie Pieryszew, jednostka ewidencyjna Szczawin Kościelny, oznaczona jako działka nr 73 o pow. 0,476 ha,
  • nr 313938 / Swoboda treska przez wieś / (obecnie: nr 140538 W), położonego w obrębie Swoboda, jednostka ewidencyjna Szczawin Kościelny, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 99 o pow. 0,10 ha,
  • nr 313918 / Adamów – Potrzasków / (obecnie: nr 140518 W), położonego w obrębie Suserz, jednostka ewidencyjna Szczawin Kościelny, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 191 o pow. 0,16 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji  Nr 235/P/2015 (znak: SPN-P.7533.173.2015) Nr 236/P/2015 (znak: SPN-P.7533.174.2014) Nr 237/P/2015 (znak: SPN-P.7533.175.2015) Nr 238/P/2015 (znak: SPN-P.7533.176.2015)

w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Płock, ul. 3-go Maja 16, piętro III, pokój nr 321).

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-12 12:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-12 12:26:15 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 42