Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - STRONA GŁÓWNA
A A A

Wydział Polityki Społecznej WPS

Siedziba Wydziału:  ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa

sekretariat: pokój nr 15

tel. 22 695 71 00, fax: 22 695 71 01, 

e-mail: wps@mazowieckie.pl 


Adres do korespondencji:  plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Sprawy klienta którymi zajmuje się Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor Wydziału:

Wiesława Kacperek-Biegańska 
e-mail: wkacperek@mazowieckie.pl
Tel: 22 695 71 00 

Zastępcy Dyrektora Wydziału:

Anna Olszewska
e-mail: aolszewska@mazowieckie.pl
Tel: 22 536 05 41 

Artur Subda
e-mail: asubda@mazowieckie.pl
Tel: 22 695 71 00

Struktura Wydziału:

Oddziały Polityki Społecznej w Delegaturach, w:

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy, w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

  1. Zabezpieczenie społeczne;
  2. Praca, z zastrzeżeniem § 17 pkt 2 Statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
  3. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – w zakresie spraw związanych z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego;
  4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w zakresie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych.

    Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-21 10:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-10-07 10:01:26 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-21 10:42:00 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 19289