Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE WOLANÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn. zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Wolanów obrębie:

1. Franciszków oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 114\2 o powierzchni 0,1368 ha
• 306\2 o powierzchni 0,0509 ha

2. Kacprowice oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 36/2 o powierzchni 0,1800 ha
• 73  o powierzchni 2,1700 ha
• 75/2 o powierzchni 0,1337 ha
• 76/2 o powierzchni 0,0512 ha

3. Młodocin Większy oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 97\1 o powierzchni 0,1076 ha
• 98\1 o powierzchni 0,0516 ha
• 921\1 o powierzchni 0,0526 ha
• 933\2 o powierzchni 0,0657 ha
• 978\1 o powierzchni 0,0201 ha
• 1033\2 o powierzchni 0,3002 ha
• 1089\1 o powierzchni 0,1084 ha

4. Sławno oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 1\3  o powierzchni  0,5900 ha
• 347\2  o powierzchni  0,1375 ha
• 350\2 o powierzchni  0,0606 ha
• 351\2  o powierzchni  0,0549 ha
• 356\2  o powierzchni  0,0281 ha

które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem 24 listopada 2011r. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00”.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-11 13:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-11 13:18:33 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1440