Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 27, art. 28, art. 29 oraz art. 33 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. 2007 r., Nr 173, poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 124 oraz 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, obręb 4-06-31, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 46/1 o pow. 296 m2 ha oraz nr 48 o pow. 5535m2, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację na części działki o numerze ewidencyjnym 46/1 o pow. 30m2 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym nr 48 o pow. 480m2, prac związanych z budową układu przesyłowego ścieków ogólnospławnych z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” - Etap II.

W oparciu o decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.05.2008r. nr 65/CP/2008 w sprawie znak AMD-II-7331/41158/6263/UI-850/CP/2007 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.03.2009r. nr 52/09 w sprawie znak WI.II.MP2.7111-D/477/08 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni ścieków "Czajka"”. Ponadto, ww. spółka realizuje Etap I układu przesyłowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

W dniu 16 lipca 2009 r., Wojewoda Mazowiecki w sprawie o sygn. WIŚ.II.AB2-7047/H/167/09 wydał decyzję o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji polegającej na budowie układu przesyłowego ścieków ogólnospławnych z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” - Etap II.  

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2010-02-15 15:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2010-06-02 15:05:01 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1979