Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM W GMINIE DOBRE W OBRĘBIE PORĘBY NOWE - DZIAŁKI NR 6/1, 13/1, 236/1, 355/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn.  zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Poręby Nowe gmina Dobre, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działki:

  1. nr 6/1 o powierzchni 0,0014 ha,
  2. nr 13/1 o powierzchni 0,0027 ha,
  3. nr 236/1 o powierzchni 0,0020 ha,
  4. nr 355/1 o powierzchni 0,0015 ha,

które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 03.01.2011 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r., znak: WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637  relacji Warszawa – Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów), sprostowanej postanowieniami Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II. KZ/PG.7119-D/355/10 z dnia: 11.04.2011 r., 31.05.2011 r., 25.07.2011 r.,  13.10.2011 r., 31.08.2012 r. i 25.09.2012 r. 

Jednocześnie informuję, że istnieje  możliwość zapoznania się z treścią decyzji :

  1. nr 2/S/12 znak SPN-S 7570.183b.2011.JM
  2. nr 3/S/12 znak SPN-S 7570.183d.2011.JM
  3. nr 4/S/12 znak SPN-S 7570.183c.2011.JM
  4. nr 5/S/12 znak SPN-S 7570.183e.2011.JM

w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 110).

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-10 15:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-10 15:50:49 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1061