Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ORZECZNICTWA - FIN.V
A A A

Oddział Orzecznictwa - FIN V

Kierownik : Joanna Kowalska

Telefon: 22 695 63 38

pokój 202

e-mail: jkowalska@mazowieckie.pl

 

Zakres działania:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania   terminów płatności lub rozkładania na raty spłaty należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi kredytowanymi oraz wydawanie decyzji Wojewody w tym zakresie; Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności lub rozkładaniem na raty spłaty pozamandatowych należności budżetowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy – Ordynacja podatkowa oraz przygotowywanie projektów decyzji i oświadczeń woli Wojewody w tym zakresie

Umorzenia 2011.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
Umorzenia 2011_2.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.04.2011 r. do 31.07.2011 r.
Umorzenia_2011_3.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.08.2011 r. do 30.09.2011 r.
Umorzenia_2011_4.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Umorzenia 2012.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
Umorzenia_2012_2.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Umorzenia_2012_3.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.07.2012 r. do 30.09.2012 r.
Umorzenia 2012 4.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.10.2012 r. do 31.12.2012 r.
Umorzenia 2013 1.pdf
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.01.2013 r. do 31.03.2013 r.
Umorzenia 2013 2.xps
Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.04.2013 r. do 30.06.2013 r.
Umorzenia 2013 3.xps
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
Umorzenia 2013 4.xps
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.10.2013 r. do 31.12.2013 r.
Umorzenia 2014 1.xps
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r.
Umorzenia 2014 2.xps
Informacja kwartalna o udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres od 1.04.2014 r. do 30.06.2014 r.
Czas wytworzenia informacji: 2014-07-10 14:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Renata Iwańska
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 13:32:17 Osoba udostępniająca informację: Renata Iwańska
Czas modyfikacji informacji: 2014-07-10 14:26:50 Osoba modyfikująca informację: Marcin Jakubczyk
  ilość odwiedzin: 34015