Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
A A A

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia    21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Gostyniński prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31331 „Sierakówek – Sokołów” (obecnie nr 1419W), położonych w gminie Gostynin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 26/1 o pow. 0,0784 ha i nr 26/3 o pow. 1,0651 ha (obręb PGR Sokołów) oraz nr 362/1 o pow. 1,9552 ha i nr 333 o pow. 1,1300 ha (obręb Osiny).

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji Nr 83/P/12 (znak SPN-P.7533.129.2011), Nr 84/P/12 (znak SPN-P.7533.130.2011), Nr 89/P/12 (znak SPN-P.7533.131.2011) i Nr 90/P/12 (znak SPN-P.7533.132.2011) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 212).

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-22 11:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-22 11:55:16 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1275