Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ GMINĘ WARSZAWA - WAWER PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU - MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA WAWER, DZ. EW. NR 88/13 O POWIERZCHNI 0,0030 HA, OBRĘB 3-13-08 ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ ULICY SĘCZKOWEJ
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – informuję, że została wydana decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa z dniem 01.01.1999 roku prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Wawer, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 88/13 o powierzchni 0,0030 ha
z obrębu 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej, która posiadała nieuregulowany stan prawny.

Ww. nieruchomość stała się własnością Gminy Warszawa - Wawer na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 287/DG/2014 z dnia 13 marca 2014 r., znak: SPN-III.7533.06140.2006.WP, w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa z dniem 01.01.1999 roku prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 88/13 o powierzchni 0,0030 ha z obrębu 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 w pokoju nr 315.

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-18 08:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-18 08:59:22 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 525