Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ GMINĘ BELSK DUŻY PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA BELSK DUŻY, OBRĘB NR 0036 – ZŁOTA GÓRA, DZ. NR 24/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 maja 2015 r. znak: GN.6822.4.2015, uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2015 r. znak: jw., toczy się postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Gminę Belsk Duży prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

  • numer 24/1 o powierzchni 0,2400 ha,

położonej w gminie Belsk Duży, obręb Nr 0036 – Złota Góra, zajętej pod drogę publiczną - gminną Nr 3417022 Belsk – Odrzywołek – Wilcza Góra (obecnie Nr 160122W Belsk – Odrzywołek – Wilczogóra).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-01 10:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-01 10:43:17 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 32