Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UL. ŁĘGI, OZNACZONEGO W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA EW. NR 39/4
A A A

Informuję, że prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy
z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie stwierdzenia nabycie przez gminę Warszawa Bemowo (obecnie m.st. Warszawa) z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod drogę publiczną (gminną) – ul. Łęgi, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew.
nr 39/4 o pow. 0.7028 ha z obrębu 6-13-13.

         Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

SPN-II.7533.82.2012.MS

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-27 14:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-27 14:19:12 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1190