Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
1) NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 CZERWCA 2003R. PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ LINII KOLEJOWEJ NR 76 BĄKOWIEC – KOZIENICE,
A A A

Stosownie do art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – informuję o zamiarze potwierdzenia:

1)     nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 76 Bąkowiec – Kozienice,
Nr 26 Łuków – Radom i Nr 82 Bąkowiec – Puławy Azoty, położonego w powiecie kozienickim, gmina Garbatka - Letnisko, oznaczonego jako działki ew.
nr 761/1
o pow. 5.2488 ha, nr 761/4 o pow. 22.0528 ha z obrębu 0002, Bąkowiec Wieś
;

2)     nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem
1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

            Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25 08:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-25 08:43:37 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1102