Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ BIURO KADR I ORGANIZACJI
A A A

Rejestry, ewidencje archiwa prowadzone przez Biuro Kadr i Organizacji

 

Lp.:

Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum:

Sposoby i zasady udostępniania danych ze zbioru:

Oddział:

1

Centralny rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Organizacyjny

2

Centralny rejestr upoważnień udzielanych przez Wojewodę.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Organizacyjny

3

 Centralny rejestr pełnomocnitw udzielanych przez Wojewodę

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 Organizacyjny

4

 Centralny rejestr upoważnień  udzielanych przez Wojewodę, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 Organizacyjny

5

 Centralny rejestr pełnomocników ustanawianych przez Wojewodę.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 Organizacyjny

6

 Centralny rejestr upoważnień i pełnomocnitw udzielanych przez Dyrektora Generalnego

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 Organizacyjny

7

 Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 Organizacyjny

8

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w postaci spisów zdawczo - odbiorczych

Zgodnie z art. 35  i 36 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. z 2006 r., Dz. U. Nr  97, poz. 673, z późn. zm.) do korzystania z zasobu archiwum przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej

 Archiwum

9

Ewidencja zasobu archiwum dla zlikwidowanych przedsiębiorstw: Oddział Archiwum w Otwocku, Oddział Archiwum w Radomiu

Zgodnie z art. 35  i 36 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. z 2006 r., Dz. U. Nr  97, poz. 673, z późn. zm.) do korzystania z zasobu archiwum przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej

Archiwum

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-14 12:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-22 12:53:00 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2011-09-14 12:32:19 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 3467