Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY/EWIDENCJE/ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
A A A

Rejestry/ewidencje/archiwa prowadzone przez Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Lp Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru/ewidencji/archiwum Oddział
1 Wydziałowy rejestr decyzji Nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych  Ogólny
2 Wydziałowy rejestr postanowień Nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych  Ogólny
3 Rejestr decyzji komunalizacyjnych gminnych, wydawanych na podstawie art.18.1 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Na pisemny wniosek Komunalizacji
4 Rejestr decyzji wojewódzkich, wydawanych na podstawie art. 60 Ustawy z dnia 13 października  1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133 poz. 872) oraz art 49 Ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.) Na pisemny wniosek Komunalizacji
5 Rejestr decyzji powiatowych wydawanych na podstawie art. 60 i 64 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) Na pisemny wniosek  Komunalizacji 
6  Rejestr decyzji drogowych, wydawanych na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872)  Na pisemny wniosek Komunalizacji 
7 Rejestr postanowień z zakresu działania Oddziału Komunalizacji  Na pisemny wniosek  Komunalizacji 
8  Rejestr decyzji rolnych, wydawanych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700)  Na pisemny wniosek   Uwłaszczeń 
9 System informatyczny rejestrów SIR  Nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych Rekompensat, Oddziały Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturach - Placówkach Zamiejscowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Czas wytworzenia informacji: 2010-02-18 08:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-23 13:16:48 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 4435