Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK NIERUCHOMOŚCI – SULEJÓWEK, OBRĘB 48, DZ. NR 126, 181, 182, 183
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 w związku z art. 103 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogę publiczną - część ul. Mariańskiej w Sulejówku, stały się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością Gminy Miasta Sulejówek:

  • grunt położony w Sulejówku obręb 48, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 126 o pow. 0,0265 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (lokalnej miejskiej) - część ul. Mariańskiej w Sulejówku;
  • grunt położony w Sulejówku obręb 48, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 181 o pow. 0,0547 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (lokalnej miejskiej) - część ul. Mariańskiej w Sulejówku;
  • grunt położony w Sulejówku obręb 48, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 182 o pow. 0,0134 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (lokalnej miejskiej) - część ul. Mariańskiej w Sulejówku;
  • grunt położony w Sulejówku obręb 48, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 183 o pow. 0,0131 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (lokalnej miejskiej) - część ul. Mariańskiej w Sulejówku.

W związku z powyższym informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 311 (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą:

SPN-S.7533.371.2014.A.K-W

SPN-S.7533.372.2014.A.K-W

SPN-S.7533.373.2014.A.K-W

SPN-S.7533.374.2014.A.K-W

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-22 09:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-22 09:28:15 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 58