Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ GMINĘ-MIASTO WOŁOMIN Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTEJ POD CZĘŚĆ ULICY OGRODOWEJ W WOŁOMINIE - DZIAŁKA NR 115
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie prowadzone jest na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę-Miasto Wołomin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ulicy Ogrodowa w Wołominie, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka ewidencyjna nr 115 w obrębie 0028,28 o powierzchni 394 m2.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać w terminie 14 dni pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Oddział Komunalizacji, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-25 08:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-25 08:39:03 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 994