Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA BORKOWICE, OBRĘB RUSZKOWICE, DZ. NR 387/2, 365/1, 388/1, 904/1, 931/1, 903/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

- informuje, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2015 r. znak: NI-I.7741.183.2013.AP, uzupełniony przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: jw., toczą się postępowania administracyjne, w sprawach wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki:

  • numer 387/2 o powierzchni 4,5144 ha,
  • numer 365/1 o powierzchni 0,0012 ha,
  • numer 388/1 o powierzchni 0,0018 ha,
  • numer 904/1 o powierzchni 0,0006 ha,
  • numer 931/1 o powierzchni 0,0011 ha,
  • numer 903/1 o powierzchni 0,0006 ha,

położonych w powiecie przysuskim, gminie Borkowice, obręb Ruszkowice, zajętych pod drogę publiczną – wojewódzką nr 727 Klwów – Przysucha – Szydłowiec.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-11 12:47:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-11 12:49:45 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 47