Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WIŚ.III
A A A

Oddział Zagospodarowania Przestrzennego - WIŚ.III


Kierownik Oddziału:

Krystyna Łazutka
tel. (022) 695-64-46, pok. 519
e-mail: klazutka@mazowieckie.pl

Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Oddział:

Kancelaria Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego
tel. (022) 695-62-24, pokój 518
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

Zakres działania:

Realizacja zadań wojewody określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym:

  1. współpraca przy sporządzaniu: studium gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa poprzez składanie wniosków i udostępnianie informacji,
  2. opiniowanie projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  4. wezwanie rady gminy do uchwalenia Studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie, w przypadkach określonych w ustawie oraz zastępcze sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po bezskutecznym upływie terminu,
  5. opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  6. prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim, w przypadku jej nie wydania w  wyznaczonym terminie przez organy wykonawcze gminy,
  7. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych określonych w ustawie,
  8. stwierdzanie o zgodności z prawem projektów decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu, sporządzanych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  9. opiniowanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zagospodarowania przestrzennego pod względem merytorycznym i realizacji procedury planistycznej.
Czas wytworzenia informacji: 2010-12-01 10:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 12:28:59 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2010-12-01 10:39:36 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 4269