Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W OBRĘBIE IŁŻA, GMINA IŁŻA, DZIAŁKI NUMER: 2486/4, 117/2, 2346, 2298/2, 2294, 2221/2, 2122/2, 2625/6
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Iłża w obrębie Iłża, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer 2486/4  o powierzchni 0,0291ha,
  • numer 117/2  o powierzchni 0,0033ha,
  • numer 2346  o powierzchni 0,1990ha,
  • numer 2298/2  o powierzchni 0,0012ha,
  • numer 2294  o powierzchni 0,0206ha,
  • numer 2221/2  o powierzchni 0,0547ha,
  • numer 2122/2  o powierzchni 0,0552ha,
  • numer 2625/6  o powierzchni 0,0012ha,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r znak: WI.R/IM/7047-Rd/1/08 o ustaleniu lokalizacji drogi, dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom- Rzeszów na odcinku od km 0+000 do km 7+200 stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 20 maja 2008r.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-14 22:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-14 22:15:03 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1249