Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE O STWIERDZENIE NABYCIA PRZEZ POWIAT ZWOLEŃSKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA POLICZNA, OBRĘB WYGODA, OZNACZONEJ NA MAPIE DO CELÓW PRAWNYCH JAKO DZ. NR 123/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Starosty Powiatu w Zwoleniu z dnia 5 czerwca 2013 r. znak: GMP.N.6820.1.17.2013, uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. znak: jw., toczy się postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka numer 123/1 o powierzchni 0,0055 ha, położonej w gminie Policzna, obręb Wygoda, zajętej pod drogę publiczną - powiatową Nr 34 538 Policzna – Chechły – do drogi nr 44 (obecnie Nr DP 4505W Policzna – Chechły – do drogi DK 12).

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-01 11:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-01 11:55:51 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 41