Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ROLNICTWA I USUWANIA SKUTKÓW SYTUACJI KRYZYSOWYCH WBZK-VI
A A A
Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
- WBZK-VI

Kierownik Oddziału:

     Marta Różak
     Telefon: 22 695 69 67,
     Fax: 22 695 64 84,
     pokój nr 530,
     e- mail: mrozak@mazowieckie.pl

 

Zakres działania :

 

1)    koordynacja i prowadzenie działań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego ( w tym działania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji wysokości i zakresu strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków) poprzez weryfikację szacunku strat, przeprowadzanie wizji terenowych na obiektach zniszczonych lub uszkodzonych oraz zawieranie umów przyznających dotacje celowe z budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego i końcowe rozliczanie zadań;
2)    realizacja zadań wynikających z pomocy państwa dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w tym powoływanie terenowych komisji i opieka merytoryczno – formalna w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną;
3)    wykonywanie zadań określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, z wyłączeniem obsługi i kontroli finansowej;
4)    współdziałanie z samorządem województwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji i finansowania zadań z zakresu rolnictwa oraz realizacji projektów z udziałem środków i funduszy strukturalnych (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Program Operacyjny RYBY 2007 – 2013, Program Operacyjny RYBY 2014 - 2020);
5)    planowanie i nadzór nad wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa w działach: 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, 050 – Rybołówstwo i Rybactwo, 020 - Leśnictwo;
6)    przeprowadzanie kontroli prawidłowego wydatkowania środków przekazywanych w ramach dotacji celowych budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z:
a)    odnowieniem powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
b)    usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
7)    współdziałanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie wyznaczania i monitorowania działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych.

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-12 15:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Paulina Żurawska
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-30 09:45:43 Osoba udostępniająca informację: Paulina Żurawska
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-12 15:42:26 Osoba modyfikująca informację: Paulina Żurawska
  ilość odwiedzin: 15914