Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
A A A

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku są prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty zajęte pod drogi publiczne (gminne), położone w gminie Bulkowo, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki: nr 75 o pow. 0,82 ha, nr 116 o pow. 0,46 ha i nr 137 o pow. 0,07 ha (obręb Dobra), nr 34 o pow. 0,46 ha (obręb Krubice Nowe), nr 42 o pow. 0,52 ha (obręb Rogowo) i nr 29 o pow. 0,85 ha (obręb Rogowo Nowe), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Bulkowo.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel.24 2623143).

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.47.2012, SPN-P.7533.48.2012, SPN-P.7533.49.2012, SPN-P.7533.50.2012, SPN-P.7533.51.2012 i SPN-P.7533.52.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-18 09:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-18 09:58:58 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1350