Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WPS.V
A A A

Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych  WPS-V

Kierownik:

 

Małgorzata Łoniewska

tel.  22 536 05 40

fax: 22 536 05 42 

e-mail: mloniewska@mazowieckie.pl

 

Adres korespondencyjny:

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Adres:

 

ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa

 

Zakres Działania:

  1. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i stiwerdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;
  2. analiza półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia  oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;
  3. prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
  4. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  5. organizowanie i obsługa szkoleń przeprowadzanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  6. prowadzenie rejestru osób posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  7. analizowanie kwartalnych sprawozdań składanych prze powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  8. sporządzanie i przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  9. zapewnienie obsługi administracyjno-prawnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w szczególności w zakresie przebiegu procesu orzeczniczego i wykonywania badań specjalistycznych. 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Godziny pracy Zespołu:

poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
tel:  22 536 05 40,
fax: 22 536 05 42

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-03 09:01:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2010-03-26 11:34:19 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2013-01-03 09:01:24 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 35557