Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE POSIADAJĄ NIEUREGULOWANY STAN PRAWNY - GMINA PRZYTYK, POWIAT RADOMSKI, OBRĘB WRZOS, DZ. NR 168/19, 168/21
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które posiadają nieuregulowany stan prawny, oznaczone jako działki:

  • numer 168/19 o powierzchni 0,0025 ha, położona w gminie Przytyk, powiat radomski, obręb Wrzos,
  • numer 168/21 o powierzchni 0,2605 ha, położona w gminie Przytyk, powiat radomski, obręb Wrzos.

W/w nieruchomości stały się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 r., znak WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy
w km 1+928-3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa”.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300A.

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-28 10:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-28 10:14:52 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 60