Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - DZIAŁKI NR 641/3, 1125/2, 1162/4, 1503/4, 504/5, 504/6 W SIERPCU
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie:

potwierdzenia w drodze decyzji nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntów, zajętych pod drogi publiczne część drogi wojewódzkiej nr 541 /Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Bieżuń – Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń nad Wisłą/ i część drogi wojewódzkiej nr 560 /Brodnica – Rypin – Sierpc – Bielsk/ oznaczonych na mapie sytuacyjnej nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką nr 541 wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. przyjętej do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu w dniu 19 listopada 2009 r. nr ewidencyjny 2424-8/2009 jako działki:  nr 641/3 o pow. 0,4339 ha, nr 1125/2 o pow. 0,0255 ha, nr 1162/4 o pow. 0,0018 ha, nr 1503/4 o pow. 0,3306 ha oraz oznaczonych na mapie sytuacyjnej nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką nr 541 wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. przyjętej do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu w dniu 22 października 2009 r. nr ewidencyjny 2424-8/2009 jako działki nr 504/5 o pow. 2,4691 i nr 504/6 o pow. 0,9022 ha  położone w Sierpcu, stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel.24 2623143). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturami: SPN-P.7533.144.2012, SPN-P.7533.145.2012, SPN-P.7533.147.2012, SPN-P.7533.148.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 16:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 16:29:21 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1041