Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - DZ. NR 379/1, 379/6 - OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE, GMINA M. PŁOCK, DZ. NR 21/2, 89 - OBRĘB OBRĘB, GMINA MOCHOWO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenie nabycia na rzecz  Województwa Mazowieckiego i Gminy Mochowo , nieruchomości zajętych pod drogi publiczne:

  • drogę wojewódzką nr 1059 / Płock /Droga 562 / - Rz.Wisła – Popłacin/ Droga 62/, położonej w obrębie Śródmieście, jednostka ewidencyjna M.Płock, oznaczonego  w ewidencji gruntów jako działki: nr  379/1 o pow. 0,0030 ha i nr 379/6 o pow. 0,0633 ha,
  • drogę gminną nr 20 /Obręb - Bożewo / - aktualny nr drogi 370220 W, położonej w obrębie Obręb, jednostka ewidencyjna Mochowo, oznaczonego  w ewidencji gruntów jako działki: nr 21/2 o pow. 0,6400 i nr 89  o pow. 0,9100 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16,  w pok. 321 (tel.24 235 11 24).

Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturami: SPN-P.7533.76.2015,SPN-P.7533.87.2015 i SPN-P.7533.89.2015

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-27 14:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-27 14:40:30 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 8