Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI W SPR. ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONĄ W GMINIE IŁŻA (KOLONIA SEREDZICE)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Iłża, w obrębie Kolonia Seredzice, oznaczone jako działki ewidencyjne: numer 246/1 o powierzchni 0,0325ha, numer 246/2 o powierzchni 0,0347ha, numer 155/1 o powierzchni 0,0026ha, numer 155/3 o powierzchni 0,1872ha, numer 82/2 o powierzchni 0,0844ha, numer 82/3 o powierzchni 0,0037ha, numer 289/2 o powierzchni 0,0222ha, numer 298/2 o powierzchni 0,0549ha, numer 392/4 o powierzchni 0,0166ha, numer 224/2 o powierzchni 0,2952ha, numer 224/3 o powierzchni 0,0787ha, które stały się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r znak: WI.R/IM/7047-Rd/1/08 o ustaleniu lokalizacji drogi, dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom- Rzeszów na odcinku od km 0+000 do km 7+200. Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-28 15:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-28 15:08:50 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1266