Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RYBNO – DZIAŁEK NR 96, 27, 2, 175 I 260/11
A A A

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RYBNO – działek nr 96, 27, 2, 175 i 260/11. 

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Rybno z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntów położonych w  gminie Rybno,  zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 383405 relacji „(Wężyki Stare) dr wojewódzka nr 577 – Nowa Wieś – Rybno” oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 96 o pow. 1,1100 ha w obrębie Wężyki,

- nr 27 o pow. 0,7500 ha w obrębie Nowa Wieś,

- nr 2 o pow. 0,4200 ha w obrębie Aleksandrów,

- nr 175 o pow. 0,4300 ha w obrębie Karolków Rybnowski,

- nr 260/11 o pow. 0,9400 ha w obrębie Rybno.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel. 24/ 262-31-43). Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.222.2012 – SPN-P.7533.226.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-28 09:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-28 09:14:56 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1167