Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ NR 575 - OBRĘB KROMNÓW, GMINA BROCHÓW DZ. NR 137/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) została wydana decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką o numerze 575 „Płock – Dobrzyków – Słubice – Iłów – Kamion” (obecnie nr 575 „Płock – Dobrzyków – Słubice – Iłów – Kamion – Śladów – Secymin Polski – Nowy Kazuń”), oznaczonego na mapie z projektem podziału w skali 1:500, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – PODGiK przy Starostwie Powiatowym w Sochaczewie za nr ewidencyjnym P.1428.2014.2271 jako działka nr 137/1 o pow. 5,9200 ha, położona w obrębie Kromnów, gmina Brochów.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji Nr 339/P/2015 (znak SPN-P.7533.29.2015) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. 3 Maja 16, piętro III, pokój nr 307).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-20 08:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-20 08:45:40 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 12