Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (GAZOCIĄG) - OBRĘB CIÓŁKOWO, GMINA RADZANOWO, DZ. NR 236
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Ciółkowo, gm. Radzanowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 236.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2009r., nr 84, poz 700 z późn. zm.), na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.P.TM.7210-G/1/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” zmienionej decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012r. znak: BOII-4pf/bk/BP-5-772-2-1275/11/12.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszych sprawach w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, w pok. 307 (tel. 24/235-11-22).

Niniejsza sprawa prowadzona są pod sygnaturą SPN-P.7570.492.2014.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-07 08:50:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-07 08:51:22 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 29