Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFORMATYKA WOJEWÓDZKIEGO BAB-I
A A A

Oddział Informatyka Wojewódzkiego BAB-I

Informatyk Wojewódzki:

Maciej Mierzejewski
Telefon: 22 695 64 85
Fax: 22 695 62 26
pokój nr 411
e-mail: mmierzejewski@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju informatyki poprzez:
  • dokonywanie analiz technicznych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • przygotowywanie   dokumentacji   technicznej   w   zakresie   ustawy   Prawo   Zamówień Publicznych,
  • odbiór sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usług teleinformatycznych,
  • planowanie i przeprowadzanie testów walidacyjnych na pozyskiwane oprogramowanie;
 2. dokonywanie analiz projektów rządowych w zakresie informatyzacji;
 3. prowadzenie i koordynowanie działań rządowych w zakresie informatyzacji jednostek administracji zespolonej;
 4. opiniowanie inicjatyw lokalnych dla potrzeb ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 5. analizowanie i bilansowanie potrzeb Urzędu w dziedzinie informatyki i teleinformatyki, w tym:
  • dokonywanie rozpoznawania kierunków i tendencji rozwoju technik teleinformatycznych pod kątem ich zastosowania w Urzędzie,
  • inicjowanie i koordynowanie prac pilotażowych w dziedzinie informatyzacji,
  • realizacja zakupów oprogramowania użytkowego,
  • wsparcie i opiniowanie projektów wydziałów Urzędu w zakresie informatyzacji;
 6. nadzorowanie prawidłowej realizacji umów z dostawcami i wykonawcami w zakresie usług informatycznych;
 7. administrowanie systemem zarządzającym licencjami i zasobami sprzętowymi Urzędu;
 8. zarządzanie   procedurami   IT   w   zakresie   obsługi   Urzędu,   zakupów  IT, bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego;
 9. nadzorowanie inwestycji z zakresu rozbudowy sieci komputerowych;
 10. prowadzenie inwentaryzacji i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu wraz z delegaturami;
 11. obsługa serwisowa sprzętu komputerowego Urzędu;
 12. dokonywanie analiz technicznych i przygotowywanie    odpowiedniej dokumentacji     dotyczącej    likwidacji    zużytego    sprzętu komputerowego;
 13. zarządzanie   sprzętem   gwarancyjnym   i   pogwarancyjnym  przekazywanym   do   serwisów zewnętrznych;
 14. administrowanie sprzętem komputerowym będącym na wyposażeniu Urzędu;
 15. zarządzanie modernizacją/wymianą sprzętu komputerowego pracowników Urzędu;
 16. przemieszczanie sprzętu komputerowego w ramach relokacji pracowników Urzędu;
 17. prowadzenie audytu prewencyjnego oraz uaktualnianie polityk bezpieczeństwa Urzędu;
 18. zapewnienie ciągłości dostępu do zasobów sieciowych w Urzędzie;
 19. aktualizacja systemów, aplikacji i baz danych;
 20. zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:
  • dodawanie/usuwanie użytkowników,
  • zmiana uprawnień użytkowników,
  • zmiana polityk,
  • zdalna instalacja oprogramowania i poprawek systemowych;
 21. rozbudowa i  monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do  sieci  urzędowej  osobom nieupoważnionym;
 22. aktualizacja baz danych Systemów Informacji Prawnej;
 23. techniczne administrowanie systemami Urzędu, w tym:
  • pocztą elektroniczną,
  • stroną WWW,
  • intranetem,
  • stroną BIP,
  • systemem wsparcia Wydziału Spraw Cudzoziemców,
  • systemem formularzy elektronicznych,
  • elektroniczną skrzynką podawczą,
  • usługami elektronicznymi Urzędu,
  • e-PUAP i Profilem Zaufanym,
  • systemem Syriusz ZC,
  • innymi systemami rządowymi,
  • innymi systemami wewnętrznymi;
 24. wsparcie użytkowników Urzędu w zakresie:
  • pomocy technicznej bezpośrednio na stanowiskach pracy,
  • napraw sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, urządzeń kopiujących, urządzeń faksujących,
  • instalacji i reinstalacji oprogramowania,
  • podłączania sprzętu komputerowego, w tym urządzeń sieciowych;
 25. prowadzenie    spraw    w    zakresie    racjonalnego    wykorzystania    środków    pieniężnych przeznaczonych na informatyzację;
 26. planowanie   i   realizacja   zakupów: sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych oraz części zamiennych;
 27. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Urzędu w sprzęt, urządzenia informatyczne i teleinformatyczne oraz części zamienne;
 28. administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i sieciami zewnętrznymi Urzędu;
 29. administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym systemem antywirusowym, antyspamowym, IPS;
 30. utrzymanie sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych  technikami informatycznego przetwarzania danych;
 31. tworzenie indywidualnych raportów z systemu ERP/EIP. 

Instrukcja dostosowania skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej w zakresie współpracy pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie a Miastami i Gminami Województwa Mazowieckiego:

Instrukcja.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2012-04-30 15:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-04 14:48:22 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2012-04-30 15:14:17 Osoba modyfikująca informację: Bartłomiej Kozłowski
  ilość odwiedzin: 33913