Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA
A A A

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia    21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Stara Biała prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 313601 „/Dzięgielewo/ gr.gminy – Proboszczewice Nowe” (obecnie: nr 291301W), położonych w gminie Stara Biała, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

– nr 249/1 o pow. 0,3634 ha (obręb Proboszczewice Stare),

– nr 192 o pow. 0,6300 ha (obręb Trzebuń).

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji: Nr 73/P/12 (znak SPN-P.7533.1.2012) i Nr 74/P/12 (znak SPN-P.7533.2.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 212).

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-18 08:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-18 08:50:45 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1349