Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POŁOŻONEGO W OBRĘBIE STUDZIENIEC, GM. SIERPC - DZIAŁKI NR 90/1 O POW. 0,0552 HA I NR 90/2 O POW. 0,9800 HA .
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, nabycia przez Powiat Sierpecki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – powiatową nr  31111 Studzieniec - Rydzewo (obecny nr drogi 3714 W) położonego w obrębie Studzieniec, gm. Sierpc oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 90/1 o pow. 0,0552 ha i nr 90/2 o pow. 0,9800 ha .

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 203 (tel. 24 2623143) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niniejsza sprawa prowadzona jest  pod sygnaturą SPN-P.7533.164.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-16 14:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-16 14:12:06 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 930