Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE KLWÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer 2082/2 o powierzchni 0,0037ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,
  • numer 545/1 o powierzchni 0,0361ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Kadź,
  • numer 238/1 o powierzchni 0,0013ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,
  • numer 243/1 o powierzchni 0,0045ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,
  • numer 261/1 o powierzchni 0,0085ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,
  • numer 636/2 o powierzchni 0,0035ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,
  • numer 171/3 o powierzchni 0,0015ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,
  • numer 175/3 o powierzchni 0,0016ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,
  • numer 248/2 o powierzchni 0,0010ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50” stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 10 lutego 2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-08 14:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-08 14:45:35 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1422