Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE: 1) NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 CZERWCA 2003R. PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ LINII KOLEJOWEJ NR 76 BĄKOWIEC – KOZIENICE,
A A A

OGŁOSZENIE

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie
art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1)     nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 76 Bąkowiec – Kozienice,
Nr 26 Łuków – Radom i Nr 82 Bąkowiec – Puławy Azoty, położonego w powiecie kozienickim, gmina Garbatka - Letnisko, oznaczonego jako działki ew.
nr 761/1
o pow. 5.2488 ha, nr 761/4 o pow. 22.0528 ha z obrębu 0002, Bąkowiec Wieś
;

2)     nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem
1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

            Wobec powyższego informuję, iż osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddział Uwłaszczeń

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

SPN-II.7520.113.2011.MS

 

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25 08:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-25 08:35:43 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 925