Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ OGÓLNY WG-IV
A A A

Oddział Ogólny WG-IV 

 

Kierownik Oddziału:

 

wakat

 

Zakres Działania

Do zakresu działania Oddziału Ogólnego należy w szczególności:

1.  realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania Wydziału w tym:

a) prowadzenie Kancelarii Wydziału,

b) rejestrowanie adresów i numerów telefonów instytucji z którymi Wydział współpracuje,

c) kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie pracowników lub udzielanie informacji dotyczących trybu załatwiania spraw,

d) prowadzenie listy obecności,

e) prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich,

f) czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji,

g) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków związanych z działalnością Wydziału
oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem,

h) prowadzenie rejestru spraw sądowych w zakresie działania Wydziału,

i) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw kadrowych, dyscypliny pracy, nadzoru i kontroli oraz administracyjnych;

2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;

3. współuczestniczenie przy opracowywaniu rocznych planów pracy i nadzór nad realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału –przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów;

4. wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań związanych z zakresem działania Wydziału;

5. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu oraz intranecie;

6. inne czynności zlecone przez Dyrektora Wydziału.

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-14 11:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 14:20:20 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-03-14 12:02:57 Osoba modyfikująca informację: Anna Żebrowska
  ilość odwiedzin: 33968