Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PIASTÓW, GMINA ŻELECHÓW, DZ. NR 664/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm),  postępowanie  administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Garwoliński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Piastów, gmina Żelechów, oznaczonej jako działka nr 664/2 o pow. 0,0009 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 r. pod odcinek drogi publicznej – wojewódzkiej numer 36553.

W związku z powyższym informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 309, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod numerem:

SPN-S.7533.49.2015.MS

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-01 11:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-01 11:29:19 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 44