Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 238, 351, 348/1)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji nabycia przez Powiat Płocki z mocy prawa, prawa własności gruntów, zajętych pod drogę publiczną: – część drogi powiatowej nr 31245 „Płock – Borowiczki – Wykowo – Białobrzegi - Niesłuchowo” (późniejszy nr: nr 5204 W), położonych w gminie Bodzanów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- działka nr 238 o pow. 0,6703 ha położona w obrębie Borowice,

- działka nr 351 o pow. 0,4078 ha położona w obrębie Miszewo Murowane Nowe

oraz działka oznaczona na mapie do celów prawnych przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku w dniu 1 grudnia 2008 r. nr ewidencyjny 2761-128/07, jako nr 348/1 o pow. 1,5021 ha położona w obrębie Miszewo Murowane Nowe.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.169-171.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 10:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 10:24:34 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1231