Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK, OBRĘB NR 20, GMINA SULEJÓWEK DZIAŁKA NR 193
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 i 3, w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), została wydana decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Sulejówek prawa własności nieruchomości, zajętej pod drogę publiczną – gminną część ulicy Bema  w Sulejówku

  1. oznaczonej jako działka:
  • obrębu Nr 20 gmina Sulejówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193 o pow. 0,0055 ha. Działka nr 193 stanowiła w dniu 31.12.1998 r. współwłasność Państwa Teresy Boruckiej w ¾ części i Ryszarda Boruckiego w ¼ części. Obecnie przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Pana Ryszarda Boruckiego na podstawie księgi wieczystej wykazanej w rejestrze gruntów.

Jednocześnie informuję, że istnieje  możliwość zapoznania się z treścią decyzji:

  1. nr  305/S/2015 znak SPN-S 7533.406.2014.A.P-W

w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 310).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-16 11:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-16 11:40:25 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 16