Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE KLWÓW, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER 831/1, 1321/1, 1968/2, 1919/1, 839/1 ORAZ 854/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·          numer 831/1 o powierzchni 0,0003ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 1321/1 o powierzchni 0,0014ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 1968/2 o powierzchni 0,0037ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 1919/1 o powierzchni 0,0022ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 839/1 o powierzchni 0,0040ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 854/1 o powierzchni 0,0210ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50” stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 10 lutego 2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-23 09:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-23 09:15:25 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1098