Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINACH KLWÓW I MOGIELNICA, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER 330/2, 179/3, 166/3, 307/1, 312/1, 5/2, 82/1, 212/1, 218/1, 223/1, 225/1, 230/1, 233/1, 237/1
A A A

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym

 

za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczonew ewidencji gruntów
jako działki numer
330/2, 179/3, 166/3, 307/1, 312/1, 5/2, 82/1, 212/1, 218/1, 223/1, 225/1, 230/1, 233/1, 237/1

 

                Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·          numer 330/2 o powierzchni 0,0030ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 179/3 o powierzchni 0,0058ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 166/3 o powierzchni 0,0008ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

·          numer 307/1 o powierzchni 0,0706ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Kadź,

·          numer 312/1 o powierzchni 0,0474ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Kadź,

·          numer 5/2 o powierzchni 0,0012ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 82/1 o powierzchni 0,1398ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 212/1 o powierzchni 0,0025ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 218/1 o powierzchni 0,0022ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 223/1 o powierzchni 0,0020ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 225/1 o powierzchni 0,0022ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 230/1 o powierzchni 0,0046ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 233/1 o powierzchni 0,0014ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

·          numer 237/1 o powierzchni 0,0016ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50” stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 10 lutego 2010r.

 

 

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym

 

za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów

jako działki numer: 94/1 , 191/3 , 122/1 , 72/1, oraz 143/1

 

                Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·          numer 94/1 o powierzchni   0,0111ha obręb Wólka Gostomska

·          numer 191/3 o powierzchni 0,0556ha obręb Wólka Gostomska

·          numer 122/1 o powierzchni 0,0557ha obręb Wólka Gostomska

·          numer 72/1 o powierzchni   0,0118ha obręb Wólka Gostomska

·          numer 143/1 o powierzchni 0,0019ha obręb Brzostowiec

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R-PP/7119-Gj/9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą na odcinku od km ok. 23+100 na terenie miasta Mogielnica do km 30+625 (granica pomiędzy gminami Mogielnica i Nowe Miasto n/Pilicą)” stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 5 maja 2010r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-27 09:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-27 15:06:03 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: 2012-07-27 09:23:24 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 1068