Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE KLWÓW, W OBRĘBIE PRZYSTAŁOWICE DUŻE, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA EW. NR 326/2 O POWIERZCHNI 0,0021 HA, KTÓRA W ODNIESIENIU DO 6/32 CZĘŚCI POSIADA NIEUREG
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 326/2 o powierzchni 0,0021 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieuregulowany stan prawny.

Ww. nieruchomość stała się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”,

Współwłaścicielkami powyższych udziałów były: zmarła Pani Magdalena Nowak oraz Pani Marcjanna Kubiak i Pani Marianna Władysława Podwyszyńska.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300A.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-05 14:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-05 14:45:10 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 953