Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I KAMPINOSKI PARK NARODOWY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BIELINY KAMPINOSKIE, W GMINIE KAMPINOS - DZIAŁKI NR 91-95
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku – o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych  innych ustaw  (Dz. U. Nr 224, poz. 1337) , postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia, w drodze decyzji, nabycia:

  1. przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r. prawa własności nieruchomości znajdującej się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego położonej w gminie Kampinos, powiat Warszawski Zachodni, oznaczonej  w rejestrze gruntów jako  działki ewidencyjne  nr 91 - 95 o łącznej powierzchni 131,85 ha  w obrębie Bieliny Kampinoskie.
  2. przez  Kampinoski Park Narodowy,  z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w  ww. pkt. 1 wraz z nabyciem prawa własności budynków, budowli oraz innych urządzeń i lokali znajdujących się na tej nieruchomości.

Wobec  powyższego  informuję,  iż  osoby, którym  przysługuje  lub  przysługiwało w dniu 31.12.2011 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN. I. 7520. 28. 2012.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca ww. prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-04 16:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-04 16:05:41 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1187