Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY (9 DZIAŁEK)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz  w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

 • 22/8 z obrębu 2-07-19 o pow. całkowitej 0,0284 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0141 ha
  prac związanych z przebudową napowietrznej linii energetycznej L=27m;
 • 14/3 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,1195 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow.  0,0156 ha, 0,0019 ha i 0,0012 ha prac związanych z montażem przewodów linii energetycznej L=5,3m, ułożeniem kabli linii teletechnicznej, L=-5,0 m, budową gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PE.L=2,2m, likwidacją odcinka linii gazowej średniego ciśnienia,  odcięciem i likwidacją gazu średniego ciśnienia Ø63PE oraz odcięciem i likwidacją sieci wodociągowej;
 • 90/3 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,1950 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0022 ha prac związanych z ułożeniem kabla linii energetycznej L=8,0 m;
 • 60/4 z obrębu 2-07-16 o pow. całkowitej 0,2492 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0015 ha prac związanych z montażem przewodów napowietrznej linii energetycznej do istniejącego słupa;
 • 54/4 z obrębu 2-07-19 o pow. całkowitej 0,0213 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0027 ha prac związanych z montażem napowietrznej linii energetycznej L=7,0m;
 • 43/5 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,0691 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0185 ha prac związanych z przebudową napowietrznej linii energetycznej L=30,0m oraz ułożeniem kabli teletechnicznych, L=5,0m oraz budową studni teletechnicznej;
 • 40/4 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,0349 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0046 ha prac związanych z likwidacją napowietrznej linii energetycznej;
 • 37/7 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,0366 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0068 ha prac związanych z ułożeniem kabla linii energetycznej, L:=2,0m oraz montażem napowietrznej linii energetycznej, L:=10m.
 • 11 z obrębu 2-07-17 o pow. całkowitej 0,3974 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0246 ha prac związanych z ułożeniem kabli linii teletechnicznej, L=31m i likwidacją odcinka linii gazu średniego ciśnienia oraz montażem przewodów linii energetycznej, L=29,6m.

Decyzją Nr 203/10 z dnia 07 lipca 2010r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI. Zgodnie z zatwierdzonym ww. decyzją projektem budowlanym realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wskazanych przez wnioskodawcę prac na przedmiotowych nieruchomości położonych poza pasem drogowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Ogłoszenie ukazało się 16 sierpnia 2010 r. w gazecie "Rzeczpospolita".

 

Czas wytworzenia informacji: 2010-08-18 12:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-11 13:32:04 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1900