Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ZDROWIA
A A A

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Wydziale Zdrowia oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum: Sposoby i zasady udostępniania  danych z rejestru: Oddział:
1

Zbiór danych dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze województwa mazowieckiego.

Udostępnienie danych na pisemny lub telefoniczny wniosek uprawnionych instytucji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Oddział Zdrowia Publicznego
2

Rejestr magistrów (diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia) odbywających specjalizację na obszarze województwa mazowieckiego. 

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Oddział Zdrowia Publicznego
3  Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa mazowieckiego.  Wykaz dostępny na tablicach ogłoszeniowych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz u pracowników Oddziału Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Oddział Zdrowia Publicznego
4 Wykaz konsultantów wojewódzkich. Wykaz dostępny na stronie internetowej www.mazowieckie.pl Oddział Zdrowia Publicznego
5 Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Z danymi objętymi wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową https://rpwdl.csioz.gov.pl/. Informacje udzielane są także na pisemną prośbę lub telefonicznie. Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych
6 Ewidencja przedstawicieli Wojewody w radach społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Udostępnienie danych na pisemny lub telefoniczny wniosek uprawnionych instytucji. Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych
7 Ewidencja sprawozdań statystycznych o symbolu: MZ-06, MZ-11, MZ-Szp-11, MZ12, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89 - forma elektroniczna. Sposoby: elektroniczne lub w formie wydruków. Zasady: dane statystyczne zagregowane na poziomie województwa, powiatu.

Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych

8 Ewidencja kwartalnych danych o strukturze zobowiązań Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) - z wyłączeniem podmiotów nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Uczelnie Medyczne, MSWiA, MON, MS - forma elektroniczna.
Sposoby: elektroniczne lub w formie wydruków. Zasady: dane statystyczne zagregowane na poziomie województwa. Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
9 Wykaz instytucji udzielających pomocy prawnej i psychospołecznej w tematyce HIV/AIDS działających na terenie m.st. Warszawy. Z danymi  każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.mazowieckie.pl Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
10 Wykaz organizacji rządowych oraz pozarządowych działających na terenie Polski w tematyce HIV/AIDS. Z danymi  każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.mazowieckie.pl Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
 11 Wykaz ośrodków pomocy społecznej działających na terenie m.st. Warszawy. Z danymi  każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.mazowieckie.pl  Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
 12  Wykaz Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych działających na terenie Polski.  Z danymi  każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.mazowieckie.pl  Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
 13  Wykaz ośrodków prowadzących leczenie uzależnienia od alkoholu działających na terenie m.st. Warszawy.  Z danymi  każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.mazowieckie.pl  Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
14 Wykaz szkół promujących zdrowie działających na terenie województwa mazowieckiego. Z danymi  każda osoba  zainteresowana może zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.mazowieckie.pl Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
15 Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
i grupowych praktyk lekarskich przekazywanych corocznie przez Okręgową Izbę Lekarską.
Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji. Oddział Statystyki Medycznej
i Programów Zdrowotnych
16 Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dane na stronie internetowej w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego. Oddział Ratownictwa Medycznego
i Bezpieczeństwa Zdrowotnego
17 Wykaz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dane na stronie internetowej w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego. Oddział Ratownictwa Medycznego
i Bezpieczeństwa Zdrwotnego

Czas wytworzenia informacji: 2015-03-26 12:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-16 13:02:08 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-26 12:34:42 Osoba modyfikująca informację: Anna Tokarska
  ilość odwiedzin: 4353