Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN (DZ. NR 144, 157/1, 21, 46, 99, 38, 102, 151, 30)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w Drobinie – obszar wiejski, oznaczone w rejestrze gruntów jako:

-         działka nr 157/1 o pow. 0,4100 ha, działka nr 144 o pow. 0,8100 ha położone w obrębie  Karsy, Drobin – obszar wiejski, oraz działka nr 21 o pow. 0,8500 ha i działka nr 46 o pow. 1,5000 ha położone w obrębie Niemczewo, Drobin – obszar wiejski zajęte pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 311114 „Tupadły-Niemczewo-Karsy” (obecnie: nr 290514 W),

-         działka nr 99 o pow. 1,1700 ha, położona w obrębie Łęg Kościelny, Drobin – obszar wiejski, zajęta pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 311117 „Łęg Kasztelański - Mokrzyk” (obecnie: nr 290517 W),

-         działka nr 38 o pow. 0,6500 ha, działka nr 102 o pow. 1,3200 ha położone w obrębie  Kozłowo, Drobin – obszar wiejski, oraz działka nr 151 o pow. 1,4500 ha położona w obrębie Łęg Probostwo, Drobin – obszar wiejski, oraz działka nr 30 o pow. 0,7500 ha położona w obrębie Kozłówko, Drobin – obszar wiejski zajęte pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 311125 „Łęg Probostwo – Kozłowo - Biskupice” (obecnie: nr 290525 W),

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Miasta i Gminy Drobin

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.131,132,134-138.2012.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-12 11:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-12 11:30:02 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1170