Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 157/1, 144, 21, 46, 38, 102, 151, 30… .)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Miasto i Gminę Drobin prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogi publiczne:

- część drogi gminnej nr 311114 „Tupadły – Niemczewo - Karsy” (obecnie: nr 290514 W), oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 157/1 o pow. 0,4100 ha i działka nr 144 o pow. 0,8100 ha położone w obrębie Karsy oraz działka nr 21 o pow. 0,8500 ha i działka nr 46 o pow. 1,5000 ha położone w obrębie Niemczewo, jednostka ewidencyjna Drobin – obszar wiejski

- część drogi gminnej nr 311125 „Łęg Probostwo – Kozłowo - Biskupice” (obecnie: nr 290525 W), oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 38 o pow. 0,6500 ha i działka nr 102 o pow. 1,3200 ha położone w obrębie Kozłowo, działka nr 151 o pow. 1,4500 ha położona w obrębie Łęg Probostwo i działka nr 30 o pow. 0,7500 ha położona w obrębie Kozłówko, jednostka ewidencyjna Drobin – obszar wiejski.

- część drogi gminnej nr 311117 „Łęg Kasztelański - Mokrzyk” (obecnie: nr 290517 W), oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 99 o pow. 1,1700 ha położona w obrębie Łęg Kościelny, jednostka ewidencyjna Drobin – obszar wiejski.

 

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 372 do Nr 378 (znak SPN-P.7533.131,132,134-38.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 09:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 09:11:02 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1146